Låna pengar med betalningsanmärkning

Det är möjligt att låna pengar med en betalningsanmärkning för den som har rett upp sin ekonomi eller håller på att sanera den. Den som går i tankar på att låna pengar bör dock läsa på noggrant. Företag och banker som ger den servicen är färre än de som riktar sig till folk utan en betalningsanmärkning. Villkoren för lånen är hårdare och räntorna är dessutom högre.

Det finns flera tjänster online som listar låneinstitut med villkor för den som funderar på att låna pengar med en betalningsanmärkning. Många av dessa institut ställer villkor på säkerhet eller en ordnad ekonomi för att låna ut. Vanliga krav för större lån är en årsinkomst på minst 100.000 kronor och att man ska ha varit skuldfri hos kronofogden under en viss period, till exempel sex månader. När det gäller så kallade ”snabba lån” som löper över 30 dagar är reglerna lösare, men den effektiva räntan är då mycket högre.

Smslån med betalningsanmärkning

Den första regeln när man ska låna pengar med en betalningsanmärkning är att tänka sig för mycket noga. Det tar tid att rensa den ekonomi som har gjort att man har fått anmärkningen. Om prickningen beror på negativa ekonomiska vanor istället för en bortglömd faktura, måste man vara säker på att man har brutit sin nedåtgående spiral. Det går inte att lösa en dålig ekonomi med ytterligare ett lån.

Det första som man måste tänka på är att veta vilka pengar man ska använda till återbetalning och att det sedan finns pengar kvar till de ekonomiska behov som man har. Vill man låna trots en betalningsanmärkning när man har fått en stadig inkomst och vill köpa sig en bostad, är det en bra idé att sätta sig ner med en person som kan ekonomi och gå igenom hur stor lånekostnaden blir jämfört med vilka pengar man får in.

Om man vill låna med en betalningsanmärkning och ta ett snabbt lån för att täcka oväntade utgifter, måste man veta att man får in tillräckligt med pengar för att täcka lånet inom den utsatta tiden. Snabba lån har en mycket hög effektiv ränta och den som missar att betala kommer snart att behöva betala långt mer än han eller hon har fått genom lånet. I vissa fall hundra gånger mer än lånesumman.

Inte garanterat att få lån med betalningsanmärkningar

Det andra som man måste tänka på är att det inte är garanterat att man får lån. När det gäller att låna med en betalningsanmärkning gör banker och kreditinstitut en bedömning av den inkomst som låntagaren förväntas ha i framtiden. En anställning som anses osäker kan till exempel ställa till det. Som låntagare bör man alltså se till att visa stabiliteten hos den inkomst som man har. Om det gäller ett privatlån måste man har den egendom som krävs som säkerhet för lånet. Detta är också en fördel för en själv, eftersom man då får en extra genomgång av ekonomin och kan se över vad som kan förbättra den ytterligare.