Hur fungerar en kreditupplysning

Långivare vill försäkra sig om att låntagaren har en ordnad ekonomi och kontrollerar detta genom en kreditupplysning. Det är lagstadgat och görs av flera orsaker. Först och främst vill långivaren ha tillbaka sina pengar. Om en långivare skulle låna ut pengar helt okontrollerat drabbas de sannolikt av stora kreditförluster, vilket skulle vara mycket skadligt för verksamheten. En kreditupplysning är dock inte enbart till för långivaren.

Den största anledningen till att långivare är skyldig att kontrollera sina låntagare är att skydda låntagaren från att ytterligare bygga på sin skuldbörda om de redan har bekymmer med ekonomin. Konkret betyder det att syftet med kreditupplysningen är att låntagare inte beviljas lån som de sedan inte klarar av att betala tillbaka. I grund och botten handlar det om trygghet och att långivaren ska bedriva en sund och hållbar verksamhet.

Vad ingår i en kreditupplysning?

En kreditupplysning handlar om att kontrollera en persons ekonomi och därmed ingår en mängd olika uppgifter. Man vill skapa en samlad bild över den ekonomiska situationen för personen. Bland annat tittar man på alla krediter, fastighetsengagemang, inkomst och mycket annat. Exakt vad olika kreditupplysningsföretag tittar på varierar något, men det brukar vara av särskilt intresse hur den tidigare lånehistoriken ser ut. Har alla tidigare krediter skötts utan anmärkning brukar det tyda på en ordnad ekonomi.

Vem gör kreditupplysning?

Flera olika företag gör kreditupplysningar. Det mest välkända företaget är Upplysningscentralen, förkortat UC. Ofta förknippas kreditupplysning med UC och man ser ofta termen UC-kontroll. Med andra ord är en UC-kontroll en kreditupplysning som görs av UC. Det företaget ägs i sin tur av flera av Sveriges största banker som Swedbank, Nordea, Handelsbanken och SEB. För alla stora lån som bolån och privatlån är det generellt UC som ansvarar för kreditupplysningen. Om det gäller mindre lån, till exempel snabblån, är det ibland företag som Creditsafe, Soliditet och Bisnode som istället gör kreditupplysningen.

Finns det någon nackdel med för många kreditupplysningar?

Kortfattat är den huvudsakliga nackdelen att för många kreditupplysningar under kort tid ser illa ut för en låntagares kreditvärdighet. Orsaken är att det tyder på att låntagaren antingen nekas lån av andra långivare eller i övrigt försöker låna upp från väldigt många olika aktörer. För kreditupplysningsföretagen är detta en stor varningsklocka.

Det enklaste sättet att undvika för många kreditupplysningar är att ansöka hos flera banker med en enda kreditupplysning. För mindre lån som sms-lån och snabblån är ett tips att välja en långivare som inte använder sig av UC. Det är alldeles för många UC-kontroller som har störst negativ inverkan. Generellt sett är det bättre om de använder Creditsafe, Soliditet eller Bisnode.

Ytterligare ett tips är att göra ett större lån istället för flera mindre lån. Tänk på att kreditupplysningar även görs för en del abonnemang, hyresavtal och liknande. Ansök heller inte om ett lån om du på förhand vet att du inte uppfyller kraven för att få ansökan beviljad.