Låna pengar utan inkomst

Att låna pengar utan inkomst kan ibland vara mycket svårt. Därmed är det inte sagt att det är omöjligt att bli beviljad ett lån om man saknar en fast inkomst.

Det finns många anledningar till att man som låntagare kan få sin låneansökan avslagen. Det vanligaste är att kreditgivaren anser att man som låntagare saknar tillräcklig inkomst. Tyvärr betyder detta i realiteten inte bara att de som går helt arbetslösa nekas kredit. Även de som innehar någon annan form av anställning än den traditionella fastanställningen riskerar ofta att få avslag.

Det finns dock flera möjligheter att få ett lån beviljat även om kreditgivarna i det första läget menar att man saknar en tillräcklig inkomst. På dessa sätt är det möjligt att låna pengar utan inkomst. Enklaste sättet att få sitt lån beviljat trots att man saknar inkomster, är om man har någon form av alternativ anställningsform eller om man har någon som är beredd att gå i borgen för lånet. I vissa fall kan man få ett lån även i avsaknad av dessa båda förutsättningar, men alternativen blir genast färre.

Låna utan inkomst genom ett privatlån

Privatlån är ofta lån av lite större summor och ju mera pengar det handlar om desto kräsnare blir kreditgivarna gentemot de låntagare som önskar bli beviljade lån. Saknar man inkomst helt är den enda möjligheten för att få ett större lån beviljat att någon går i borgen för lånet. Denne borgenär måste i sin tur ha en ordnad och stabil ekonomi som garanterar att kreditgivaren får sina pengar även om huvudlåntagaren skulle ha problem att betala.

Det finns även kreditgivare som låter låntagare låna pengar utan inkomst. Det som krävs i dessa fall är ofta att låntagaren kan visa upp någon annan form av anställning än den traditionella fasta anställningen, samt att densamme i övrigt har en stabil ekonomisk situation. Även om vissa kreditgivare prövar lån för människor som saknar inkomst, finns det ingen garanti för att lånet blir beviljat.

Utan inkomst via ett sms-lån

Den enklaste vägen till att få låna pengar utan inkomst är att ansöka om ett så kallat sms-lån. Denna typ av lån är en ganska enkel form av ett mindre lån, där ansökningarna allt som oftast sker via ett enkelt sms, som namnet antyder. Dessa lån är ofta på mindre summor och det ställs heller inte lika hårda krav på en kreditvärdighet som vid de lite större privatlånen.

Även alla kreditgivare som lånar ut så kallade sms-lån är skyldiga att genomföra en så kallad kreditprövning. I stora drag går det ut på att kreditgivaren undersöker låntagaren och försäkrar sig om att denne inte har några betalningsanmärkningar eller dylikt. I de flesta fallen går det inte att låna pengar utan inkomst om man dessutom har en betalningsanmärkning. Dock finns det några få långivare som trots betalningsanmärkningar prövar varje fall individuellt och därefter beslutar om ett eventuellt beviljande av ett lån.